logo, Auta lasta ry

Ylätunnisteen kuva

Tervetuloa päiväkoti Eväsreppuun!


Kysy paikkatilanteesta varhaiskasvatuksen johtajalta: Leena Kurki p.044 562 9804
email. leena.kurki[at]autalasta.fi

Päiväkoti Eväsreppu tarjoaa laadukasta päivähoitoa rauhallisessa, puistomaisessa ympäristössä kahdellekymmenelle yhdelle 1-6-vuotiaalle lapselle Oulun Hietasaaressa. Sijaintimme luonnonkauniilla alueella meren läheisyydessä mahdollistaa meille monet mukavat retket lähimetsiin, puistoon, meren rannalle tai vaikkapa paistamaan makkaraa omalle kodallemme.

Eväsrepun tilat ovat valoisat ja kodinomaiset. Liikuntatuokiot toteutamme pihapiirisämme sijaitsevassa erillisessä liikuntasalissa ja maittavat ateriamme valmistetaan omassa valmistuskeittiössämme.

Toiminnassamme painottuvat kristilliset arvot sekä taidekasvatus. Arjessamme kristillisyys näkyy ruokarukouksessa ja päiväunille ”siunaamisena” eli luemme rukouksen jokaiselle lapselle erikseen. Lisäksi viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu ’pikku askeleet’, joissa käymme Raamatun kertomuksia läpi lapsen tasoisesti. Tavoitteenamme ei ole opettaa Raamatun sisältöjä, vaan kasvattaa lapsia rakkaudellisessa, välittävässä ilmapiirissä oikeudenmukaisuuteen ja kunnioittamaan toisia ihmisiä.

Taiteessa pyrimme antamaan lapsille kokemuksia ja elämyksiä taiteen eri lajien kautta. Taiteellisia peruskokemuksia lapset saavat mm. musiikista, kädentaidoista, kuvaamataidosta, tanssista, draamasta ja kirjallisuudesta. Taiteellisessa kokemisessa ja – ilmaisemisessa lapsi kokee oppimisen iloa, jossa epäonnistumisia ei tunneta. Taide tuo lapsen maailmaan värejä, muotoja, ääniä, tuoksuja ja tuntemuksia. Taiteen kautta lapsen mielikuvitus ja luovuus rikastuu ja sen kautta voidaan purkaa monenlaisia tunnetiloja.Yhteystiedot

PÄIVÄKOTI EVÄSREPPU
Mustasaarentie 7
90510 Oulu
p. 040-741 0713
evasreppu[at]autalasta.fi


Leena Kurki
varhaiskasvatuksen johtaja
p. 044 562 9804
leena.kurki[at]autalasta.fi
Riitta Rahkola, lastentarhanopettaja/esiopettaja
p. 040-7410713
riitta.rahkola[at]autalasta.fi


Toiminta-ajat:

Päiväkotimme on avoinna klo 7.15 - 16.45
Arvioimme toiminta-aikaa kausittain yhdessä vanhempien kanssa. Toiminta-aikamme voi siis olla myös lyhyempi tai pidempi, riippuen perheiden tarpeista. Tarkemmat tiedot saat päiväkodin johtajalta tai vastaavalta lastentarhanopettajalta.Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmaan voit tutustua alla olevasta linkistä:

Eväsrepun päiväkoti/Vasu

Toiminta


Lapsiryhmämme on sisarusryhmä ja toimimme pienryhmäpedagogiikan mukaisesti, jolloin jokaisella kolmella kasvattajalla on omat pienryhmänsä. Pienryhmäpedagogiikan mukaisen toimintamallin keskeinen ajatus on taata lapsille turvallinen varhaiskasvatusympäristö ja rikas vuorovaikutus oman vastuuaikuisen kanssa, kiireettömän päiväkotipäivän aikana.

Kasvattajan tulee olla lapsen saatavilla, antaa huomiota, kantaa vastuu toiminnan kokonaisvaltaisesta sujumisesta ja taata turvalliset puitteet lapsen hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle.

Myös ohjatussa toiminnassa lapset saavat yksilöllisempää ohjausta ryhmä koon ollessa vain 4 – 8 lasta yhtä kasvattajaa kohti. Esikouluryhmä muodostuu, mikäli päiväkodissamme on 7 esikouluikäistä lasta.


Henkilöstö

kuva piirustuksesta

Päiväkodissamme työskentelee päiväkodin johtaja, vastaava lastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja esiopetuspätevyydellä, lastenhoitaja sekä päiväkotiapulainen.

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Meillä lapsista ollaan aidosti kiinnostuneita ja pienessä päiväkodissa perheet tulevat hyvin tutuiksi. Toimimme päiväkodissamme kasvatuskumppanuuden periaatteella jolla tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle.


Copyright © Auta Lasta ry 2014