Auta Lasta ry

Auta Lasta ry

TUKEA HARRASTUKSIIN


Auta Lasta ry jakaa tukea hakemusten perusteella Oulun seudulla (ensisijaisesti) ja Pohjois-Pohjanmaalla asuvien alle 29-vuotiaiden lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon piirissä olevien tai jälkihuollon päättäneiden lasten ja nuorten tai kotouttamissuunnitelman piirissä olevien/olleiden lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.

Tukea voivat hakea kohderyhmiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten huoltajat tai yli 18-vuotiaat nuoret itse. Tukea myönnetään harrastusvälineiden hankkimista tai harrastusmaksujen (enintään vuodeksi) maksamista varten. Kriteerinä tuen myöntämiselle ovat pienituloisuus, sosiaaliset perusteet ja lapsen tai nuoren harrastusmotivaatio.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki hakemukseen sivun alaosassa). Mahdollisia lisätietoja/dokumentteja pyydetään sähköpostitse tai puhelimitse. Haku on jatkuvasti avoinna niin pitkään kuin Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä avustus on käytetty. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja Auta Lasta ry:n johtoryhmä tekee päätökset tuen myöntämisestä n. kerran kuukaudessa järjestettävissä kokouksissa (huom! kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi). Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä puhelimitse ja/tai sähköpostitse. Avustus maksetaan suoraan harrastustoiminnan järjestävälle taholle (esim. seura- tai kurssimaksuihin). Välinehankintoja tuettaessa tuki toteutetaan siten, että harrastukseen tarvittava väline hankitaan laskulla tai maksusitoumuksella, jolloin tuki maksetaan suoraan välineen myyjälle.


Siirry Hakemuslomakkeeseen

rekisteriseloste