Auta Lasta ry

Auta Lasta ry

Työpaikkailmoitus

Auta Lasta ry on vuonna 1969 perustettu lastensuojeluyhdistys, jonka kotipaikka on Oulussa. Yhdistys toteuttaa lastensuojelun sijais-, avo- ja jälkihuollon palveluja, varhaiskasvatuksen päiväkotipalvelua sekä monipuolista lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa. Yhdistys toteuttaa yleishyödyllisenä toimintana mm. lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviä kehittämishankkeita yhteistyössä julkisten palveluiden sekä toisten järjestötoimijoiden kanssa. Perustehtävämme on auttaa lapsia, nuoria ja perheitä elämänpolun eri vaiheissa, jotta he voisivat kokea elämänsä hyväksi ja turvalliseksi. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat lähimmäistä rakastaen, yhdessä tehden ja eteenpäin suunnaten. Auta Lasta ry työllistää vuosittain yli 50 työntekijää.


Haemme

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

STEA:n tuella vuosina 2023–2025 Oulussa toteutettavaan Järjestövarikko-hankkeeseen.


Järjestövarikko-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kolmannen sektorin toiminnan ohjaamista kuormittuneessa elämäntilanteessa elävien perheiden tueksi osana yhteisövaikuttavuusmallia. Yhteisövaikuttavuusmallissa perheitä ei lähetetä muihin palveluihin tai muiden toimijoiden autettavaksi, vaan kootaan yhteen ne toimijat, jotka voivat tukea perhettä konkreettisesti. Järjestövarikon rooli yhteisövaikuttavuusmallissa on työskennellä julkisen sektorin ammattilaisten (sote- ja perhekeskukset, koulut, varhaiskasvatus) ja perheiden rinnalla. Järjestövarikko tunnistaa perheiden tarpeita kolmannen sektorin tuelle ja toiminnalle, etsii toimintamahdollisuuksia, kokoaa yhteen tuen järjestämisen kannalta keskeisiä toimijoita, sopii yhteistyöstä ja saattaa tarpeen mukaan lapsia, nuoria ja perheitä konkreettisesti toiminnan pariin.

Projektipäällikkö vastaa toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektipäällikön työnkuva on monipuolinen ja se koostuu mm. hankkeen hallinnollisista tehtävistä, viestinnästä, seurannasta ja arvioinnista ja työskentelystä perheiden sekä julkisen sektorin ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hakijalta edellytämme:

-Osallisuutta tukevaa työotetta ja innostusta työskennellä perheiden ja yhteistyöverkostojen kanssa
-Kokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävästä työstä ja/tai järjestötyöstä
-Vahvaa hankeosaamista ja organisointitaitoja
-Hyviä viestintä-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
-Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosiaaliala, yhteiskuntatieteet tai kasvatusala) tai vastaavaa osaamista

Hakijan eduksi katsomme:

-Yhteisövaikuttavuusmallin tuntemisen
-Lapset puheeksi -menetelmäosaamisen
-Vahvan järjestökentän tuntemisen

Tarjoamme työntekijälle:

-Merkityksellisen ja monipuolisen tehtävän kehittämismyönteisessä ja työntekijöitä tukevassa työyhteisössä
-Lounas- sekä liikunta- ja kulttuuriedut


Työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä, mutta hanketyö edellyttää ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyöskentelyä sekä matkustamista. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan maaliskuussa 2023 ja kestää vuoden 2025 loppuun.

Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan (tehtävänkuva, koulutus ja työkokemus).

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan maanantaihin 13.02.2023 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen autalasta[at]autalasta.fi (otsikkokenttään: hakemus/Järjestövarikko/projektipäällikkö). Työhaastattelut pidetään Oulussa Kumppanuuskeskuksessa viikkojen 7-8 aikana. Haastatteluun valittaviin hakijoihin ollaan yhteydessä tarkemman haastatteluajan sopimiseksi.

Lisätietoja tehtävästä saat kehittämistoiminnan päällikkö Mervi Saloheimolta p. 044 562 9805.

STEAn avustusehdotuksessa hankkeelle ehdotetaan rahoituksen myöntämistä. Hanke käynnistyy ja työsuhde aloitetaan edellyttäen, että STM:n avustuspäätös on myönteinen. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen rekisteriote.