Auta Lasta ry:n perhehoito

Auta Lasta ry on 50-vuotias yhdistys, jonka toiminnan keskiössä on lapsi. Meillä on vahvat oululaiset juuret ja toimimme aktiivisesti erilaisissa valtakunnallisissa järjestöissä vaikuttamalla yhteiskunnalliseen lapsimyönteiseen ilmapiiriin.

Tarjoamme perhehoitoa valmennetuissa ja koulutetuissa perheissä. Arvostamme perhehoitajan halua kehittyä tehtävässään, toimia osana lapsen verkostoa sekä kaikessa toiminnassaan edistää lapsen hyvinvointia.

Teemme tiivistä yhteistyötä Auta Lasta ry:n ylläpitämän Heinäsalmikodin kanssa. Lapsella on myös mahdollisuus käydä Heinäsalmikodissa vahvemmin tuetuilla jaksoilla sosiaalityöntekijän arvion mukaisesti. Heinäsalmikoti antaa mahdollisuuden myös lapsen ja läheisten tuettuihin tapaamisiin.