Auta Lasta ry

Auta Lasta ry

HAEMME KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖÄ


Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Veturointi-toimintaan Turkuun ja Varsinais-Suomen alueelle. Veturointi-toiminnassa nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat työskentelevät lastensuojelun piirissä olevien ja olleiden nuorten ja heidän lähiverkostojensa tukena sekä kehittävät lastensuojelua.

Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja nuorten osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä.

Kehittämispäällikkö vastaa Veturointi-toiminnan aluetyöstä Varsinais-Suomen alueella. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä Oulussa työskentelevän kehittämistoiminnan päällikön sekä Veturointi-toiminnan tiimin kanssa, Vetureina toimivien kokemusasiantuntijoiden valmentaminen ja ohjaaminen, toiminnan Turun tiimin lähiesihenkilötehtävät, viestinnän koordinointi, seurantaan ja arviointiin liittyvät tehtävät sekä alueellisen yhteistyöverkoston koordinoiminen.

Hakijalta edellytämme:

• Osallisuutta tukevaa työotetta, kohtaamistaitoja, joustavuutta ja innostusta työskennellä nuorten ja yhteistyöverkostojen kanssa
• Kokemusta lastensuojelutyöstä ja/tai nuorten parissa tehtävästä työstä ja/tai järjestötyöstä
• Hyviä viestintä-, organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosiaaliala, yhteiskuntatieteet tai kasvatusala) tai vastaavaa osaamista

Hakijan eduksi katsomme:

• Kokemuksen STEA -rahoitteisessa toiminnassa työskentelystä
• Vahvan järjestökentän tuntemisen
• Soveltuvan menetelmäosaamisen


Tarjoamme työntekijälle:
• Merkityksellisen ja monipuolisen tehtävän kehittämismyönteisessä ja työntekijöitä tukevassa työyhteisössä
• Lounas- sekä liikunta- ja kulttuuriedut


Työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä, mutta työ edellyttää ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyöskentelyä sekä matkustamista. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan elo-syyskuussa 2024 ja on toistaiseksi voimassa oleva (edellyttäen toiminnalle myönnettävää Sosiaali- ja terveysministeriön avustusta). Palkkaus Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan G29. Työsopimuksessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan maanantaihin 26.07.2024 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen autalasta[at]autalasta.fi (otsikkokenttään: hakemus/Veturointi-toiminta/kehittämispäällikkö).

Työhaastattelut pidetään Turussa Perhetalo Heidekenillä 8.-9.8.2024. Haastatteluun valittaviin hakijoihin ollaan yhteydessä tarkemman haastatteluajan sopimiseksi viikon 31 aikana.

Lisätietoja tehtävästä saat kehittämistoiminnan päällikkö Mervi Saloheimolta 10.6 klo 9–11, 13.6 klo 9–11 ja 25.7 klo 12-14 p. 044 562 9805 ja kehittämispäällikkö Hanna Oikariselta 17.6. klo 9–11, 25.6. klo 9-11 ja 2.7. klo 9-11 p. 044 562 0011.


Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen rekisteriote.

Auta Lasta ry on vuonna 1969 perustettu lastensuojeluyhdistys, jonka kotipaikka on Oulussa. Yhdistys toteuttaa lastensuojelun sijais-, avo- ja jälkihuollon palveluja, varhaiskasvatuksen päiväkotipalvelua sekä monipuolista lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa. Yhdistys toteuttaa yleishyödyllisenä toimintana mm. lasten, nuorten j a perheiden hyvinvointia edistäviä kehittämishankkeita ja -toimintoja yhteistyössä julkisten palveluiden sekä toisten järjestötoimijoiden kanssa. Perustehtävämme on auttaa lapsia, nuoria ja perheitä elämänpolun eri vaiheissa, jotta he voisivat kokea elämänsä hyväksi ja turvalliseksi. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat lähimmäistä rakastaen, yhdessä tehden ja eteenpäin suunnaten. Auta Lasta ry työllistää vuosittain yli 50 työntekijää.