Näin me toimimme!
Toimintakulttuuri

Toteutamme toimintamme lapsilähtöisesti huomioiden heidän kiinnostuksen kohteet, kehitysvaiheet sekä luontaiset tavat oppia. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä monipuolisesti ja Hietasaaren luonnonkaunis lähiympäristö tarjoaa oivalliset puitteet ulkoiluun ympäri vuoden. Arkemme on kiireetöntä strukturoidun päiväjärjestyksen ja suunnitellun toiminnan myötä. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen arjen askareissa. Mahdollistamme lapsille onnistumisen kokemukset ja annamme positiivista palautetta pitkin päivää. Positiivinen ja lämmin kohtaaminen on meille tärkeä arvo.Näemme jokaisen lapsen ja hänen perhekulttuurinsa arvokkaana. Tuemme perheiden moninaisuutta tarjoamalla perheille mahdollisuuden yhteisiin keskusteluihin ja huomioimme perheiden toiveet arjessa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on meille tärkeää, kasvatusyhteistyö muodostaa pohjan lapsen turvalliselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Teemme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä perheiden kanssa.