Kotiin annettava perhehoito

Auta Lasta ry on järjestänyt vuoden 2021 alusta perhehoitolain mukaista kotiin annettavaa perhehoitoa lapsiperheille. Tehtävään on valmennettu Oulun ja Raahen seutukunnan alueella yhteensä 15 perhehoitajaa kahdessa valmennusryhmässä. Toiminta aloitettiin yhteistyöllä ja pilotoinnilla Raahen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Tällä hetkellä yhteistyö on Ras:in alueella on vakiintunutta ja vilkasta.

Perhehoitajat käyvät lapsiperheiden kotona auttamassa arkiaskareissa sekä tukemassa perheiden jaksamista ja esimerkiksi erityislasten kasvatusta. Oikeus palveluun voi syntyä joko lastensuojelun, vammaispalvelujen tai sosiaalihuollon tarpeiden perusteella. Perhehoitajan tehtävä on arjen rinnalla kulkijan tehtävä arjessa. Perheessä pitkää toimiessa syntyy luottamussuhde, joka on auttaa jo nyt monia perheitä uusien palveluiden piiriin. Luotettavalle arjen tukijalle on helppo puhua syvimmistä tunnoista. Perheen kokonaistilanne ja jokaisen yksilöllinen tarve tulee myös helpommin näkyville.

Tuen tarpeen määrä ja sisältö mietitään aina tapauskohtaisesti: perhehoitaja voi olla perheen tukena vaikkapa parikymmentä tuntia viikossa puolen vuoden ajan tai kahdeksan tuntia joka arkipäivä muutaman viikon jakson.


Kotiin annettava perhehoitaja valmennetaan tehtävään perhehoitajalain mukaisesti. Hänen tulee esittää rikosrekisteriote ja todistus terveydentilasta. Perhehoitajista pyydetään myös asuinkunnan lausunto lain mukaisesti. Palkkio tehtävästä on tuntiperusteinen. Perhehoitajan matkasta perhehoitopaikkaan maksetaan korvaus. Perhehoitajan tehtävä edellyttää sopivuutta tehtävään. Tehtävä ei edellytä ammatillista koulutusta, mutta siitä on etua tehtävässä. Perhehoitajasopimus on toimeksiantosuhteinen. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde.

Auta Lasta ry:llä on innovatiivinen ryhmä perhehoitajia joita tuetaan tehtävässään työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Perhehoitajat ovat myös mukana aktiivisesti perhehoidon kehittämisessä.

Ota yhteyttä! Saat lisätietoa uudesta perhehoidon palvelusta!


Perhehoidon yhteystiedot
Auta lasta ry, kotiin annettava perhehoito