Tukihenkilötoiminta

Lapsen ja nuoren elämässä voi tulla ajanjaksoja, jolloin on hyvä, että perheen ulkopuolinen aikuinen tukee hänen arkeaan. Auta Lasta ry:n perhehoito järjestää tukihenkilötoimintaa lapsille ja nuorille lapsen tarpeen mukaisesti. Tukihenkilötoiminta järjestetään sosiaalihuoltalain mukaisten palveluiden tai lastensuojelun palveluiden kautta.

Tukihenkilö voi olla avuksi esim. lapsen itsenäisyyden tukemisessa, arjen hallinnassa ja harrastuksiin hakeutumisessa. Lasta voidaan tukea vuorovaikutuksessa omiin läheisiin ja kavereihin.

Koulutamme tukihenkilöt ja järjestämme heille jatkuvaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutus sisältää lapsen ja nuoren kasvatukseen liittyviä aihealueita sekä lasten erityistarpeiden huomioimiseen ja osaamiseen liittyviä osa-alueita. Tukihenkilöt perehdytetään erilaisiin harrastus- ja tapahtumapalveluihin alueella. Osa tukihenkilöistämme on ammatillisesti koulutettuja sosiaali- ja terveysalalle. Kaikilla perhehoidon tukihenkilöillä on myös perhehoitolain mukainen perhehoitajavalmennus.

Tukihenkilötoiminnassa voit olla yhteydessä perhehoidon yhteyspäällikkö Anne-Maria Takkulaa p. 044 562 8000 tai perhehoidon koordinaattori Ella Takkulaan p. 044 491 4603.


Perhehoidon yhteystiedot