Perhehoitajalle
Auta Lasta ry:n perhehoitajana:

• Saat Pride -valmennuksen ja koulutuksen perhehoitajan tehtävään
• Vahvan sosiaalityön tuen lapsen sijoituksen aikana
• Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia koulutuksia
• Työnohjauksen
• Vapaan mahdollistuminen joko koulutetuilta perhehoitajilta tai lapsen tuen tarpeiden mukaisesti Heinäsalmikodissa
• ja ennen kaikkea oppia ja kehittyä perhehoitajana


Auta Lasta ry, perhehoito, Oulu

Käytämme perhehoitajien ennakkovalmennuksessa PRIDE -valmennusmallia. Valmennus on ryhmämuotoista, jossa jokaisella sijaisvanhemmuutta miettivällä on mahdollisuus pohtia omia elämänkokemuksiaan peilaten niitä sijaisvanhemmuuteen. Lisätietoja valmennuksesta voit katsoa Pesäpuu ry:n ja Perhehoitoliiton verkkosivuilta alla olevista linkeistä.

Pesäpuu ry Perhehoitoliitto

Auta Lasta ry:n perhehoito on ensisijaisesti suunnattu pitkäaikaista sijaisperhettä kaipaaville lapsille. Sijaisvanhempana vastaat huostaanotetun tai muutoin sijoituksen tuen tarpeessa olevan lapsen arjen huolenpidosta. Sitoudut tukemaan lasta, jos hänellä on erityisiä kehityksellisiä tarpeita. Toimit myös yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Voit myös toimia lapsen tukiperheenä, jolloin lapsi tai lapset käyvät säännöllisesti ja ennalta sovitusti perheessänne tukiviikonloppuina. Tukiperheen tavoitteena on auttaa lasta ja hänen vanhempiaan esimerkiksi lapsen perhettä kuormittavassa elämäntilanteessa

Tuemme perhehoitajiamme säännöllisellä yhteydenpidolla ja keskusteluilla sekä panostamme tukemaan alkuvaiheen vuorovaikutuksen syntymistä. Meillä on tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön tuomaa ymmärrystä perhehoidosta ja perhehoidon tarpeessa olevista lapsista. Tarvittaessa lapsi voi käydä tukijaksolla Heinäsalmikodissa ja tavata vanhempiaan turvallisesti tuetuissa olosuhteissa.

Toimintamme perustuu vahvasti lapsen tarpeisiin ja valmennettuihin sijaisperheisiin. Lapsi voi siirtyä perhehoitoon omasta kodista tai esimerkiksi Heinäsalmikodin kautta.

Arvostamme perhehoitajan halua kehittyä tehtävässään, taitoja toimia lapsen verkostossa ja edistää kaikessa toiminnassaan lapsen hyvinvointia. Perhehoitajana olet valmis tarkastelemaan toimintaasi ja kehittymään tehtävässäsi. Odotamme perhehoitajalta sitoutumista Auta Lasta ry:n arvoihin, osallistumista työnohjauksiin ja koulutuksiin.

Kiinnostuitko ja haluatko kuulla lisää Auta Lasta ry:n perhehoitajana toimimisesta? Ota yhteyttä!


Anne-Maria Takkula
Perhehoidon yhteyspäällikkö, sosiaalityöntekijä
Puhelin: 044 562 8000
Email: anne-maria.takkula[at]autalasta.fi