Perhehoitajalle
Auta Lasta ry:n perhehoitajana:

• Saat Pride -valmennuksen ja koulutuksen perhehoitajan tehtävään
• Vahvan sosiaalityön tuen lapsen sijoituksen aikana: tukikeskustelut, puhelintuki 24/7
• Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia koulutuksia
• Työnohjauksen
• Vapaan mahdollistuminen joko koulutetuilta perhehoitajilta tai lapsen tuen tarpeiden mukaisesti Heinäsalmikodissa
• ja ennen kaikkea oppia ja kehittyä perhehoitajana


Auta Lasta ry, perhehoito, Oulu

Arvostamme perhehoitajan halua kehittyä tehtävässään, taitoja toimia lapsen verkostossa ja edistää kaikessa toiminnassaan lapsen hyvinvointia. Perhehoitajana olet valmis tarkastelemaan toimintaasi ja kehittymään tehtävässäsi. Odotamme perhehoitajalta sitoutumista Auta Lasta ry:n arvoihin, osallistumista työnohjauksiin ja koulutuksiin.

Perhehoitomme on ensisijaisesti suunnattu pitkäaikaista sijaisperhettä kaipaaville lapsille. Toimintamme perustuu vahvasti lapsen tarpeisiin ja valmennettuihin sijaisperheisiin. Lapsi voi siirtyä perhehoitoon omasta kodista tai Heinäsalmikodin kautta.

Tuemme perhehoitajiamme säännöllisellä yhteydenpidolla ja keskusteluilla sekä panostamme tukemaan alkuvaiheen vuorovaikutuksen syntymistä. Meillä on tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön tuomaa ymmärrystä perhehoidosta ja perhehoidon tarpeessa olevista lapsista. Läheinen yhteistyö Heinäsalmikodin kanssa mahdollistaa perhehoitajien ympärivuorokautisen puhelintuen vaativissa vanhemmuuden tilanteissa. Tarvittaessa lapsi voi käydä tukijaksolla Heinäsalmikodissa ja tavata vanhempiaan turvallisesti tuetuissa olosuhteissa. Perhehoitaja sitoutuu työnohjaukseen ja erilaisiin koulutuksiin jaksamisensa tueksi.

Toimintamme perustuu myös vaikuttavuuden arviointiin ja viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntämiseen. Perhehoitajat toimivat osana arviointitiedon tuottamista.

Kiinnostuitko ja haluatko kuulla lisää Auta Lasta ry:n perhehoitajana toimimisesta? Ota yhteyttä!

Kaisa Vuolukka
erikoissosiaalityöntekijä (YTL)
Puhelin: 044 779 5448
Email: kaisa.vuolukka[at]autalasta.fi

(Twitter tulossa)